Prin e-mail se realizează o legătură directă, 1:1, cu clientul sau potențialul client, mesajele pot fi personalizate și optimizate, iar impactul acestora poate fi măsurat în timp real, ceea ce-ți oferă posibilitatea adaptării acestora pentru obținerea celor mai bune rezultate.