0
0 produse în coș

Selectează o Pagină

Definiții și referințe legale

Acest site web (sau această aplicație)

Proprietatea care permite furnizarea Serviciului.

Acord

Orice relație legală sau contractuală între Proprietar și Utilizator, guvernată de acești Termeni.

Proprietar (sau noi)

Leads Factory SRL – Persoana(e) fizică(e) sau entitate juridică care furnizează acest site web și/sau Serviciul utilizatorilor.

Serviciu

Serviciul oferit de acest site web așa cum este descris în acești Termeni și pe acest site web.

Termeni

Prevederile aplicabile utilizării acestui site web și a serviciilor în acest document sau în alte documente conexe, pot fi modificate din când în când, fără notificare.

Utilizator (sau tu)

Persoana fizică sau juridică care utilizează acest site web.

Acest document este un acord între tine și Leads Factory SRL

Recunoști și ești de acord că, prin accesarea sau utilizarea acestui site web sau prin utilizarea oricăror servicii deținute sau operate de acest site web, ai fost de acord să fii obligat și să respecți acești termeni și condiții („Termeni și condiții”), notificarea noastră de confidențialitate („Notificare de confidențialitate ”) și orice termeni suplimentari care se aplică.

Acești Termeni guvernează:

  • condițiile de autorizare a utilizării acestui site web și,
  • orice alt acord sau relație juridică conexe cu Proprietarul

într-un mod obligatoriu din punct de vedere juridic. Cuvintele cu majuscule sunt definite în secțiunile corespunzătoare ale acestui document.

Utilizatorul trebuie să citească acest document cu atenție.

Dacă nu ești de acord cu toți acești Termeni și condiții și cu orice termeni suplimentari care ți se aplică, nu utiliza acest site web.

Nimic din acești Termeni nu creează vreo relație specială, cum ar fi joint venture, angajare, agenție sau parteneriat între părțile implicate.

Acest site web este furnizat de Leads Factory SRL

Adresa de e-mail a proprietarului este: hello@kitdemarketingdigital@ro.

Rezumatul a ceea ce ar trebui să știe utilizatorul

  • Utilizarea acestui site/serviciu este restricționată în funcție de vârstă, așa cum este detaliat în secțiunea relevantă a acestui document.

Termeni/Condiții de utilizare

Condiții unice sau suplimentare de utilizare sau acces se pot aplica în cazuri specifice și sunt indicate suplimentar în acest document.

Prin utilizarea acestui site web, Utilizatorii confirmă că îndeplinesc următoarele cerințe:

Conținutul de pe acest site web

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, tot Conținutul site-ului este furnizat sau deținut de Proprietar (Leads Factory SRL) sau de licențiatorii săi.

Proprietarul a depus eforturi pentru a se asigura că, Conținutul Site-ului nu încalcă prevederile legale sau drepturile terților. Cu toate acestea, nu este întotdeauna posibil să se obțină un astfel de rezultat.

În astfel de cazuri, Utilizatorul este rugat să raporteze reclamațiile folosind datele de contact specificate în acest document.

Drepturi privind conținutul de pe acest site web – Toate drepturile rezervate

Proprietarul își rezervă și deține toate drepturile de proprietate intelectuală pentru (orice) astfel de conținut.

Prin urmare, utilizatorii nu pot folosi niciun astfel de conținut, în niciun fel care nu este necesar sau implicit pentru utilizarea corectă a Site-ului/Serviciului.

Acces la resurse externe

Prin intermediul acestui Site, Utilizatorii pot avea acces la resurse externe furnizate de terți. Utilizatorii recunosc și acceptă că Proprietarul nu are control asupra acestor resurse și, prin urmare, nu este responsabil pentru conținutul și disponibilitatea acestora.

Condițiile aplicabile oricăror resurse furnizate de terți, inclusiv cele aplicabile oricărei posibile acordări de drepturi asupra conținutului, rezultă din termenii și condițiile fiecărei părți terțe sau, în absența acestora, din legea legală aplicabilă.

Utilizare acceptabilă

Acest site web și Serviciul pot fi utilizate numai în scopul pentru care sunt prevăzute, în conformitate cu acești Termeni și legea aplicabilă.

Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru a se asigura că utilizând  acest website și/sau a Serviciu nu încalcă nicio lege, reglementări sau drepturi ale terților în vigoare.

Răspundere și despăgubiri

Despăgubiri

Utilizatorul este de acord să despăgubească și să absolve de răspundere pe Proprietar (și filialele, afiliații, ofițerii, directorii, agenții, co-branderii, partenerii și angajații) de la și împotriva oricărei pretenții sau cereri ⁠— inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile și costurile avocatului ⁠— făcute de către orice terță parte din cauza sau în legătură cu orice utilizare culpabilă sau conexiune la Serviciu, încălcarea acestor Termeni, încălcarea oricăror drepturi ale terților sau prevederi statutare de către Utilizator sau afiliații săi, ofițerii, directorii, agenții, co- branderi, parteneri și angajați în măsura permisă de legea aplicabilă.

Limitarea răspunderii

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod explicit și fără a aduce atingere dispozițiilor legale aplicabile privind răspunderea pentru produse, Utilizatorii nu vor avea dreptul de a pretinde daune-interese împotriva Proprietarului (sau oricărei persoane fizice sau juridice care acționează în numele său).

Acest lucru nu se aplică daunelor aduse vieții, sănătății sau integrității fizice, daunelor rezultate din încălcarea unei obligații contractuale esențiale, cum ar fi orice obligație strict necesară pentru atingerea scopului contractului și/sau daune rezultate din intenție sau neglijență gravă, atât timp cât acest site web a fost utilizat în mod corespunzător și corect de către Utilizator.

Cu excepția cazului în care daunele au fost cauzate din intenție sau neglijență gravă sau afectează viața, sănătatea sau integritatea fizică, Proprietarul va fi răspunzător numai în măsura în care daune tipice și previzibile au avut loc în momentul încheierii contractului.

Dispoziții comune

Fără excepție

Nerespectarea de către Proprietar a vreunui drept sau prevedere conform acestor Termeni nu va constitui o renunțare la un astfel de drept sau prevedere. Nicio renunțare nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă la un astfel de termen sau la orice alt termen.

Întreruperea serviciului

Pentru a asigura cel mai bun nivel de serviciu posibil, Proprietarul își rezervă dreptul de a întrerupe Serviciul pentru întreținere, actualizări de sistem sau orice alte modificări, informând Utilizatorii în mod corespunzător.

În limitele legii, Proprietarul poate decide, de asemenea, să suspende sau să rezilieze Serviciul. Dacă Serviciul este reziliat, Proprietarul va coopera cu Utilizatorii pentru a le permite să retragă Datele sau informațiile cu caracter personal în conformitate cu legea aplicabilă.

În plus, este posibil ca Serviciul să nu fie disponibil din motive în afara controlului rezonabil al Proprietarului, cum ar fi „forța majoră” (de exemplu, acțiuni de muncă, defecțiuni ale infrastructurii sau întreruperi de curent etc.).

Revânzarea serviciilor

Utilizatorii nu pot reproduce, duplica, copia, vinde, revinde sau exploata orice parte a acestui site web și a Serviciului acestuia fără permisiunea prealabilă expresă, scrisă a Proprietarului, acordată fie direct, fie printr-un program de revânzare legitim.

Politica de confidențialitate

Pentru a afla mai multe despre utilizarea datelor lor personale, Utilizatorii pot consulta politica de confidențialitate a acestui site web.

Politica de retur

Pentru a afla mai multe despre condițiile de returnare poți consulta politica de retur a acestui site web.

Drepturi pentru proprietate intelectuală

Orice drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi drepturi de autor, drepturi de marcă comercială, drepturi de brevet și drepturi de proiectare legate de acest site web sunt proprietatea exclusivă a Proprietarului sau a licențiatorilor săi.

Orice mărci comerciale și toate celelalte mărci, nume comerciale, mărci de servicii, mărci de cuvinte, ilustrații, imagini sau logo-uri care apar în legătură cu acest site web și/sau Serviciul sunt proprietatea exclusivă a Proprietarului sau a licențiatorilor săi.

Drepturile de proprietate intelectuală menționate sunt protejate de legile aplicabile sau tratatele internaționale legate de proprietatea intelectuală.

Modificări ale acestor Termeni

Proprietarul își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment. În astfel de cazuri, Proprietarul va informa în mod corespunzător Utilizatorul cu privire la aceste modificări.

Astfel de modificări vor afecta relația cu Utilizatorul doar pentru viitor.

Utilizarea continuă de către Utilizator a Site-ului și/sau a Serviciului va semnifica acceptarea de către Utilizator a Termenilor revizuiți.

Neacceptarea Termenilor revizuiți poate da dreptul oricărei părți să rezilieze Acordul.

Dacă legea aplicabilă o cere, Proprietarul va specifica data la care Termenii modificați vor intra în vigoare.

Cesiunea de contract

Proprietarul își rezervă dreptul de a transfera, cesiona, dispune sau subcontracta oricare sau toate drepturile conform acestor Termeni. Prevederile privind modificările acestor Termeni se vor aplica în mod corespunzător.

Utilizatorii nu pot cesiona sau transfera drepturile sau obligațiile lor conform acestor Termeni în niciun fel, fără permisiunea scrisă a Proprietarului.

Contacte

Toate comunicările referitoare la utilizarea acestui site web trebuie trimise folosind informațiile de contact menționate în acest document.

Separabilitate

În cazul în care oricare dintre acești Termeni este considerat sau devine invalid sau inaplicabil conform legislației în vigoare, invaliditatea sau inaplicabilitatea unei astfel de prevederi nu va afecta valabilitatea prevederilor rămase, care vor rămâne în vigoare.

Utilizatori UE

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este sau va fi considerată nulă, invalidă sau inaplicabilă, părțile vor face tot posibilul pentru a găsi, pe cale amiabilă, un acord privind prevederile valabile și aplicabile, înlocuind astfel părțile nule, invalide sau inaplicabile.

În caz de nerespectare, prevederile nule, invalide sau inaplicabile vor fi înlocuite cu prevederile legale aplicabile, dacă acest lucru este permis sau prevăzut de legea aplicabilă.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, nulitatea, invaliditatea sau imposibilitatea de a pune în aplicare o anumită prevedere a acestor Termeni nu va anula întregul Acord, cu excepția cazului în care prevederile despărțite sunt esențiale pentru Acord, sau de o asemenea importanță încât părțile nu ar fi încheiat contractul dacă ar fi știut că prevederea nu va fi valabilă sau în cazurile în care prevederile rămase s-ar traduce într-o dificultate inacceptabilă pentru oricare dintre părți. 

Legea aplicabilă

Acești Termeni sunt guvernați de legea în vigoare a locului în care se află Proprietarul, așa cum este dezvăluit în secțiunea relevantă a acestui document, fără a ține cont de principiile conflictului de legi.

Excepție pentru consumatorii europeni

Cu toate acestea, indiferent de cele de mai sus, în cazul în care Utilizatorul se califică drept Consumator European și are reședința obișnuită într-o țară în care legea prevede un standard mai înalt de protecție a consumatorilor, astfel de standarde mai înalte vor prevala.

Locul de jurisdicție

Competența exclusivă de a decide asupra oricărei controverse care rezultă din sau legate de acești Termeni revine instanțelor din locul în care își are sediul Proprietarul, așa cum este afișat în secțiunea relevantă a acestui document.

Excepție pentru consumatorii europeni

Cele de mai sus nu se aplică niciunui Utilizator care se califică drept consumator european și nici consumatorilor cu sediul în Elveția, Norvegia sau Islanda.

Templateuri kituri de marketing digital

OBȚINE 15% DISCOUNT

la prima ta comandă


Și bucură-te de template-uri de marketing și sfaturi gratuite, super utile pentru afacerea ta!

GDPR

Super! Codul tău de reducere te așteaptă în inbox.